Nhận thức của các bậc phụ huynh về thể thao chuyên nghiệp

Cập nhật 08:17 ngày 23/12/2015

Đối với những nhà tuyển dụng tại Việt Nam, họ đang gặp khó với việc thuyết phục được các gia đình đồng ý cho con em mình đến với thể thao chuyên nghiệp. Vậy, đối với các bậc phụ huynh, họ còn đang vướng mắc điều gì?

 


Tuấn Phương - Lê Thủy
(Thethao.vtv.vn)