Sự kiện trong ngày 10.9

Cập nhật 07:52 ngày 10/09/2014