thị trường chợ đen

Lạm phát leo thang, người dân Venezuela dùng tiền để gấp đồ thủ công đem bán

Lạm phát leo thang, người dân Venezuela dùng tiền để gấp đồ thủ công đem bán

VTV.vn - Một gia đình người Venezuela đã quyết định dùng tiền để gấp đồ thủ công đem bán.