thị trường công nghệ

Trung Quốc - “Tay chơi mới” trong thị trường công nghệ

Trung Quốc - “Tay chơi mới” trong thị trường công nghệ

VTV.vn - Với dân số lớn, các công ty của Trung Quốc có lợi thế tự nhiên trong việc tiếp cận thị trường công nghệ.