thích đọc sách

Tại sao mùi sách cũ “gây thương nhớ”?

Tại sao mùi sách cũ “gây thương nhớ”?

VTV.vn - Bạn có thích thú với trải nghiệm được đắm mình trong một cuốn sách cũ? Câu hỏi này theo đúng nghĩa đen.