thu hồi giấy phép

Không cấp mới giấy phép cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam

Không cấp mới giấy phép cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam

VTV.vn - Trên tinh thần rà soát lại các giấy phép còn hạn ngạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường không cấp mới giấy phép cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước