thu nhập

Thu nhập của người lao động năm 2018 bình quân 5,53 triệu/tháng

Thu nhập của người lao động năm 2018 bình quân 5,53 triệu/tháng

VTV.vn - Theo kết quả nghiên cứu của Viện Công nhân và Công đoàn mới công bố, tổng thu nhập trung bình của người lao động (không kể tiền ăn ca) đạt gần 5,53 triệu đồng/tháng.