Thủ tướng Malaysia

Nhà vua Malaysia tự giảm 10% lương đến hết nhiệm kỳ

Nhà vua Malaysia tự giảm 10% lương đến hết nhiệm kỳ

VTV.vn - Trước việc Malaysia đang có nợ quốc gia 1.000 tỷ Ringit, tương đương 336 tỷ USD, Vua Muhammad V đã đề nghị giảm 10% lương và trợ cấp của bản thân tới năm 2021.