thuế thu nhập cá nhân

Nguyễn Kim đã nộp đủ tiền phạt và truy thu thuế

Nguyễn Kim đã nộp đủ tiền phạt và truy thu thuế

VTV.vn - Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim đã nộp đủ số tiền bị phạt và truy thu do "hiểu sai" về chính sách thuế thu nhập cá nhân hàng chục năm qua.