thương lái ép giá

Thương lái ép giá, mía chỉ còn 300.000 đồng/tấn

Thương lái ép giá, mía chỉ còn 300.000 đồng/tấn

VTV.vn - Từ 900.000 đồng/tấn từ đầu vụ, đến nay giá mía chỉ còn 300.000 đồng/tấn tại ruộng. Và thương lái chỉ thu mua khi nông dân thu hoạch mía thật sạch.