thương mại tự do

G20 quyết tâm ngăn chặn chiến tranh thương mại

G20 quyết tâm ngăn chặn chiến tranh thương mại

VTV.vn - G20 đã thể hiện quyết tâm thúc đẩy hệ thống thương mại tự do toàn cầu dựa trên luật lệ quốc tế nhằm đối phó với những mối đe dọa của chủ nghĩa bảo hộ.