thủy lợi

Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc đào tạo nhân lực thủy lợi

Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc đào tạo nhân lực thủy lợi

VTV.vn - Trường Đại học Thủy lợi vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Trường Đại học Vũ Hán.