tiệm cắt tóc

Tiệm cắt tóc 0 đồng ở hành lang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Tiệm cắt tóc 0 đồng ở hành lang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

VTV.vn - Mỗi chiều thứ 5 hàng tuần, bác sĩ Vũ Quang Hưng cùng các điều dưỡng lại dành thời gian để cắt tóc miễn phí cho những bệnh nhân tại Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương.