tiêu chuẩn đo lường

Phát hiện 47 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm về chất lượng

Phát hiện 47 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm về chất lượng

VTV.vn - Đây là kết quả kiểm tra của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phối hợp với Cục Quản lý thị trường.