tỉnh Bắc Bộ

Chiều tối nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ

Chiều tối nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ

VTV.vn - Từ chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.