Tỉnh Bắc Ninh

Thành công từ mô hình đầu tư theo hình thức BT

Thành công từ mô hình đầu tư theo hình thức BT

VTV.vn - Trong sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh có sự góp phần rất lớn từ các dự án đầu tư theo hình thức BT.