Tòa án Quân sự

Ai Cập khởi tố hơn 270 người có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo

Ai Cập khởi tố hơn 270 người có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo

VTV.vn - Mục tiêu tấn công của các đối tượng này chủ yếu là các quan chức chính phủ cũng như các cơ sở trọng yếu và kinh tế.