Tổng bí thư

Tổng Bí thư: Người đứng đầu phải là hạt nhân của các phong trào thi đua

Tổng Bí thư: Người đứng đầu phải là hạt nhân của các phong trào thi đua

VTV.vn - Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ngành phải phát huy tốt vai trò tiên phong, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua.