Trần Bắc Hà

Khai trừ khỏi Đảng cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà

Khai trừ khỏi Đảng cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà

VTV.vn - UBKT thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV.