Ban Chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới

Thời sự - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 29/09/2014 22:16 GMT+7

Ảnh minh họa

Ngày 29/9, Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới tiến hành phiên họp thứ ba. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết chủ trì.

Tại  phiên họp, Ban chỉ đạo đánh giá cao những hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết, các nhóm và Tổ Biên tập báo cáo tổng kết đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát, hội thảo, tạo đàm khoa học; đã phối hợp với tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XII chắt lọc hàng chục nghìn trang báo cáo tổng kết của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các nhóm tổng kết và kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến định hướng tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo về 4 vấn đề cơ bản: Nội dung, mức độ, cách trình bày những thành tựu, hạn chế về lý luận; thành tựu, hạn chế về thực tiễn, nguyên nhân của thành tựu, nguyên nhân của hạn chế trên 9 vấn đề lớn nêu trong Dự thảo Báo cáo.

Đánh giá tổng quát ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm qua 30 năm đổi mới, nguyên nhân của thành tựu, hạn chế, khuyết điểm; các bài học lớn qua 30 năm đổi mới. Dự báo những nhân tố tác động đến quá trình tiếp tục đổi mới nêu trong dự thảo báo cáo. Kiến nghị phương hướng chung, quan điểm chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ chủ yếu để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Ban Chỉ đạo giao cho Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát biểu của Ban chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện Dự thảo báo cáo tổng kết và Tờ trình Bộ Chính trị. 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước