Chính phủ điều hành chủ động, linh hoạt ổn định kinh tế vĩ mô

Thanh Hoa (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/03/2016 14:11 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo trước Quốc hội.

VTV.vn - Đây là một trong những kết quả nổi bật được nhấn mạnh trong báo cáo nhiệm kỳ 5 năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 22/3, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Một kết quả nổi bật được nhấn mạnh trong báo cáo nhiệm kỳ 5 năm của Thủ tướng đó là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã điều hành chủ động, linh hoạt để kiểm soát tốt lạm phát, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và đạt mức tăng trưởng khá cao.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện đạt kết quả các đột phá chiến lược, tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cũng đạt những kết quả quan trọng với việc tham gia một loạt các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Bên cạnh đó, những lập trường rõ ràng và các giải pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và cộng đồng quốc tế.

Tuy vậy, báo cáo của Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, thừa nhận năng lực dự báo còn hạn chế nên việc xây dựng mục tiêu, một số chỉ tiêu phát triển còn chưa phù hợp, một số cơ chế, chính sách còn thiếu tầm nhìn dài hạn. Phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và chăm lo đời sống nhân dân còn bất cập, chất lượng khám chữa bệnh, quá tải bệnh viện, thủ tục hành chính rắc rối phiền hà, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong những bài học kinh nghiệm được rút ra, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Cần phải đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Bên cạnh đó, trong điều kiện càng khó khăn càng phải tăng cường bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của người dân, tăng cường quyền làm chủ của người dân. Báo cáo cũng đề cao nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước