Đại biểu QH chuyên trách góp ý vào dự thảo Luật Đầu tư công

Thu Trà -Thứ sáu, ngày 11/04/2014 16:32 GMT+7

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sáng 11/4, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã bế mạc.

Trước đó, cho ý kiến vào dự thảo Luật Đầu tư công, đa số các đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn nội dung công khai, minh bạch trong đầu tư công, đồng thời có những quy định để phát huy vai trò giám sát của cộng đồng đối với hoạt động này.

‘ Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (Ảnh: VOV)

Cho ý kiến về việc phân cấp quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với chương trình, dự án, các đại biểu thống nhất với việc phân cấp như quy định của dự thảo Luật. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị bổ sung thẩm quyền của Quốc hội đối với việc phê duyệt chiến lược đầu tư công dài hạn trong từng giai đoạn, quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư quan trọng quốc gia và nhóm A.

Về kế hoạch đầu tư trung hạn, các đại biểu đề nghị các quy định về vấn đề này phải đảm bảo khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, hạn chế việc chia nhỏ dự án trong đầu tư công hiện nay; Đồng thời cần có quy định về kế hoạch đầu tư dài hạn hơn như kế hoạch đầu tư công 10 năm hoặc 20 năm để đảm bảo có kế hoạch, chủ động bố trí đủ vốn đối với các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A.

Về công khai, minh bạch và giám sát của cộng đồng trong đầu tư công, từ thực tiễn giám sát một số công trình, dự án ở nông thôn, một số đại biểu đề nghị xem xét quy định giám sát của cộng đồng ở phạm vi, mức độ chương trình, dự án phù hợp. Cần quy định cụ thể hơn quyền, nghĩa vụ của các cơ quan dân cử trong vai trò đại diện cho nhân dân để giám sát hoạt động đầu tư công ở tất cả các khâu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước