Hôm nay (25/9), khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 8

Bảo Linh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 25/09/2014 06:00 GMT+7

Hôm nay (25/9), Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 sẽ khai mạc tại Hà Nội.

Một trong những nội dung được quan tâm tại Đại hội lần này là việc xem xét quyết định sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Với nhiều điểm mới quan trọng, Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. 

Đại hội 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực, mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tăng số ủy viên là người ngoài Đảng.

Tại Đại hội 8, dự kiến sẽ có 50,9% người ngoài Đảng tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong khi mục tiêu đặt ra là từ 45-50% số Ủy viên là người ngoài Đảng. Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới hiện nay, tại Đại hội lần này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ra lời kêu gọi tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, nhân lên sức mạnh đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước