Nên giữ nguyên tên nước như Hiến pháp hiện hành

Quỳnh Trang-Thứ bảy, ngày 16/03/2013 00:15 GMT+7

Ảnh: Giáo dục thời đại

 Trong quá trình góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, nhiều ý kiến cho rằng, tên nước như hiện nay là thể hiện bản chất của chế độ mà chúng ta hướng đến.                                    

Ngày 2/7/1976, sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng, tên nước như vậy là thể hiện chính thể, mục tiêu, con đường và bản chất của chế độ mà chúng ta hướng đến.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tiếp tục hiến định tên nước ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong quá trình góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, vấn đề tên nước cũng đã được đề cập trên một số diễn đàn, một số ý kiến đề nghị nên quay trở lại với tên nước là Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việc đổi tên nước là vấn đề hệ trọng, liên quan đến lịch sử, văn hóa của một dân tộc cũng như bản chất của chế độ chính trị mà dân tộc đó theo đuổi.

Sinh viên Nguyễn Quang Trung, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng nói: “Tôi thấy tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện được mục tiêu cao cả mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đó là mục tiêu CNXH thể hiện để đảm bảo cho độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, vì mục tiêu này mà hàng chục, hàng triệu ông cha ta đi trước đã hy sinh”.

Tại các diễn đàn góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, một số ý kiến cho rằng, Việt Nam đang trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chưa phải là nước xã hội chủ nghĩa, vì vậy không nên đặt tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà nên quay lại tên nước là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuy nhiên, nhiều ý kiến không đồng tình với đề xuất này.

PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh, Nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: “Tên nước thể hiện chính thể, thể hiện mục tiêu, con đường, bản chất của chế độ mà chúng ta hướng đến, cho nên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phù hợp, khẳng định mục tiêu, con đường của chúng ta, khẳng định bản chất chế độ của chúng ta là chế độ XHCN và chính thể là Cộng hòa”.

Cùng quan điểm trên, ông Lê Dũng Sầm, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội nói: “Không nên thay đổi, vì thực ra mục đích của Đảng ta cuối cùng vẫn là CNXH tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản”.

Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trở nên quen thuộc và gắn bó với mọi người dân Việt Nam 37 năm nay, tên gọi này cũng đã được bạn bè quốc tế thừa nhận. Nhiều ý kiến cho rằng, với những thành tựu của đất nước trong suốt những năm vừa qua, việc thay đổi tên nước là hoàn toàn không cần thiết.

Trên thực tế, bạn bè quốc tế đều đã ghi nhận những thành tựu to lớn và những bước phát triển của nước CHXHCN VN trong tất cả những lĩnh vực, điều đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo quan trọng, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đổi với nhà nước XHCN. Như vậy chúng ta cần phải kiên định đi theo con đường CNXH và tin tưởng vào tương lai với bước phát triển và những thành tựu to lớn hơn của nước CHXH CNVN.

Tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa là Đảng và nhân dân Việt Nam biểu thị quyết tâm thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Việc Hiến pháp sửa đổi hiến định tên nước như vậy sẽ luôn nhắc nhở người Việt Nam luôn luôn nhớ đến mục tiêu lý tưởng và nhiệm vụ là thực hiện và xây dựng bằng được một chế độ xã hội tiên tiến, tốt đẹp nhất.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước