Rà soát quy định xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng

P.V-Thứ năm, ngày 13/03/2014 10:19 GMT+7

Thông tư số 02/2014/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành nhằm hướng dẫn phương pháp tính giá trị phần xây dựng sai phép, không phép, sai thiết kế được duyệt, sai quy hoạch hoặc sai thiết kế đô thị được duyệt đối với các công trình xây dựng. Tuy nhiên, đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh Thông tư này.

Trong số những ý kiến được nêu ra, có những ý kiến không đồng tình với quy định phạt tiền và cho tồn tại đối với các trường hợp xây dựng sai phép, không phép, với quan ngại rằng việc thực hiện quy định này có thể làm gia tăng các trường hợp sai phạm, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Trước các ý kiến phản ánh, với trách nhiệm là cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định số 121 và là cơ quan ban hành Thông tư số 02, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tập hợp ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội, người dân, đồng thời tích cực phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tiến hành rà soát các quy định có liên quan để báo cáo Chính phủ.

Trong trường hợp xét thấy còn có các quy định chưa thực sự phù hợp, Bộ sẽ kịp thời đề xuất với Chính phủ để sửa đổi, bổ sung.

TIN MỚI