Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015

CBS-Thứ hai, ngày 16/06/2014 09:26 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đến các nhiệm vụ đảm bảo an ninh Quốc phòng, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, các giải pháp đồng bộ, tăng cường lực lượng thực thi pháp luật trên biển, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia ở Biển Đông.

Về nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cụ thể về việc thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu, giảm chi. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên dành nguồn lực cho các hoạt động quan trọng triển khai Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển biển đảo, hỗ trợ ngư dân bám biển khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước