trung tâm hành chính

Bắc Ninh không đánh đổi môi trường lấy kinh tế

Bắc Ninh không đánh đổi môi trường lấy kinh tế

VTV.vn - Với tinh thần không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, Bắc Ninh cần hết sức quan tâm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, khí thải…