trung tâm phát triển quỹ đất

Khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân 4 vụ cháy rừng tại Thừa Thiên Huế

Khẩn trương vào cuộc điều tra nguyên nhân 4 vụ cháy rừng tại Thừa Thiên Huế

VTV.vn - Thời gian gần đây, tại khoảnh 3, tiểu khu 153 thuộc Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong và Trung tâm phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế quản lý liên tiếp xảy ra 4 vụ cháy rừng.