Trung tâm Tim mạch

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim "xuyên Việt" thứ 2

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim "xuyên Việt" thứ 2

VTV.vn - Gần đúng 1 tháng sau ca ghép tim xuyên Việt thứ nhất, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 2.