Trương Gia Bình

92 sản phẩm qua vòng Sơ khảo Danh hiệu Sao Khuê 2018

92 sản phẩm qua vòng Sơ khảo Danh hiệu Sao Khuê 2018

VTV.vn - 92 đề cử được lựa chọn đi Thẩm định thực tế, trong đó có 13 sản phẩm thuộc nhóm "sản phẩm công nghệ 4.0" trong chương trình Danh hiệu Sao Khuê 2018.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước