tự chủ tài chính

25.000 nhân viên y tế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước

25.000 nhân viên y tế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước

VTV.vn - Đó là kết quả của việc thực hiện tự chủ tài chính trong 25 bệnh thuộc Bộ Y tế, giúp giảm 25.000 cán bộ nhà nước không phải trả lương, tiết kiệm 1.500 tỷ đồng/năm.