Tuyên ngôn độc lập

Triển lãm về Bác Hồ tại Pháp

Triển lãm về Bác Hồ tại Pháp

VTV.vn -Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, hình ảnh như bản Tuyên ngôn Độc lập, các tài liệu chi tiết về quá trình hoạt động Cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà yêu nước.