Ukraine

Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Ukraine

Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Ukraine

VTV.vn - Hai bên khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ukraine.