Ủy ban Châu Âu

Tăng cường chế tài với tàu cá không bật định vị

Tăng cường chế tài với tàu cá không bật định vị

VTV.vn - Tăng cường chế tài với việc không bật thiết bị sẽ là điều được chú trọng trong thời gian tới.