Ủy ban nhân dân

Bắc Giang thu khoảng 4.600 tỷ đồng từ vụ vải thiều năm 2015

Bắc Giang thu khoảng 4.600 tỷ đồng từ vụ vải thiều năm 2015

VTV.vn - Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, vụ vải thiều năm 2015, tỉnh Bắc Giang thu khoảng 4.600 tỷ đồng.