văn nghệ sĩ

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Mong muốn văn nghệ sĩ có  những tác phẩm mang tính chiến đấu cao

Đồng chí Võ Văn Thưởng: Mong muốn văn nghệ sĩ có những tác phẩm mang tính chiến đấu cao

VTV.vn - Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa có những tác phẩm mang tính chiến đấu cao.