Việt Nam - Lào

Tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước Việt Nam - Lào

Tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước Việt Nam - Lào

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị như vậy tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Xayalat.