vốn đăng ký

Cả nước thu hút gần 13 tỷ USD vốn FDI 7 tháng đầu năm

Cả nước thu hút gần 13 tỷ USD vốn FDI 7 tháng đầu năm

VTV.vn - Trong 7 tháng đầu năm, FDI của cả nước tăng thêm gần 13 tỷ USD.