an sinh xã hội

Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo

Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo

VTV.vn - Trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, hỗ trợ vốn vay cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa.