Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Mở rộng đối tượng chi trả BHYT tại các bệnh viện tư

Mở rộng đối tượng chi trả BHYT tại các bệnh viện tư

VTV.vn - Bình đẳng công tư và có những chính sách hỗ trợ kịp thời sẽ là một yếu tố quan trọng để mở rộng đối tượng chi trả bảo hiểm y tế (BHYT) tại các bệnh viện ngoài công lập.