bầu cử Quốc hội

Hàn Quốc tiến hành bầu cử địa phương

Hàn Quốc tiến hành bầu cử địa phương

VTV.vn - Ngày 13/6, cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương và bầu cử Quốc hội bổ sung.