bệnh viện tuyến cơ sở

Vì sao bệnh viện tuyến trên quá tải?

Vì sao bệnh viện tuyến trên quá tải?

VTV.vn - Việc tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở nhằm giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên là chủ đề chính được bàn luận trong chương trình Đối thoại chính sách.