Bộ trưởng Tô Lâm

Kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hiệu quả

Kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hiệu quả

VTV.vn - Sáng 14/3, phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo Đề án 106 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" đã diễn ra.