bột ngọt giả

Rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt

Rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt

VTV.vn - Bộ Công Thương đã quyết định rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam.