chân giả

Khởi động dự án lắp chân giả miễn phí cho người khuyết tật

Khởi động dự án lắp chân giả miễn phí cho người khuyết tật

VTV.vn - Lễ khởi động dự án lắp chân giả miễn phí cho người khuyết tật đã diễn ra ngày 10/7, nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác ngoại giao hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.