chặt hạ

Hà Nội không chủ trương chặt hạ, thay thế 4.000 cây xà cừ

Hà Nội không chủ trương chặt hạ, thay thế 4.000 cây xà cừ

VTV.vn - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định thành phố không có chủ trương về chặt, hạ thay thế 4.000 cây xà cừ.