chiến tranh

Thụy Điển phát hành cẩm nang ứng phó với chiến tranh

Thụy Điển phát hành cẩm nang ứng phó với chiến tranh

VTV.vn - Cuốn sổ tay "Nếu xảy ra chiến tranh" dày 20 trang sẽ cung cấp cho người dân Thụy Điển những lời khuyên sinh tồn cơ bản như là làm thế nào để có nước sạch, tìm hầm trú ẩn.