Chính phủ Việt Nam

Nhật Bản hỗ trợ các địa phương bị lũ lụt tại Việt Nam

Nhật Bản hỗ trợ các địa phương bị lũ lụt tại Việt Nam

VTV.vn - Ngày 19/10, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cứu trợ khẩn cấp cho các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt tại Việt Nam.