chính sách dân số

Bãi bỏ các quy định trong công tác dân số không phù hợp

Bãi bỏ các quy định trong công tác dân số không phù hợp

VTV.vn - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Chương trình hành động của Chính phủ về công tác dân số vừa được ban hành.