chính sách tài khóa

Triển khai các giải pháp quản lý ngoại hối, ổn định thị trường ngoại tệ

Triển khai các giải pháp quản lý ngoại hối, ổn định thị trường ngoại tệ

VTV.vn - Chính phủ yêu cầu NHNN Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.